BEDRIJF & VERENIGING / BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Rol notaris


Sinds 1 oktober 2012 kunnen de statuten veel flexibeler ingekleed worden. Denk dus goed na, overleg samen met elkaar, notaris/accountant/fiscalist en kom zo tot een voor u passende jas. Bij een joint-venture (B.V. met verschillende samenwerkende aandeelhouders/investeerders) moet ook nagedacht worden hoe een en ander loopt als u weer uit elkaar gaat, hoe besluiten worden genomen, wie welke stemmen kan uitbrengen, wie benoemt de bestuurder(s) etc.. Beschouw uw statuten (en/of aandeelhoudersovereenkomst) als huwelijkse voorwaarden. De notaris stelt nadat duidelijk is geworden wat uw wensen zijn een ontwerp op van de oprichtingsakte van de B.V.. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. Wij van Oostland Partners realiseren ons dat een ondernemersagenda snel volloopt en er niet altijd een gelegenheid is om naar de notaris op kantoor te komen. Wij komen naar u indien gewenst en via het door ons zelf ontwikkelde Notarcam (www.notarcam.nl) kunt u gewoon met de notaris of kandidaat-notaris een bespreking voeren.

Naamsonderzoek


Dat is aan u. Het is niet verplicht. De Kamer van Koophandel voert geen naamsonderzoeken meer uit, maar er zijn andere buro's die daarvoor ingeschakeld kunnen worden.

Omdat Oostland Partners digitaal indient kan een inschrijving soms wel binnen 3 uur na de oprichting hebben plaatsgevonden.

Oprichting B.V. en inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Wanneer de ontwerpakte akkoord bevonden is door de oprichter(s) kan de akte van oprichting van de B.V. worden getekend. Dat kan ook door middel van afgifte van een volmacht. Een medewerker van Oostland Partners zal u dan in de oprichtingsakte vertegenwoordigen. Naast de akte van oprichting dienen de formulieren voor de inschrijving van de B.V. in het handelsregister getekend te worden. Wij verzorgen ook deze formulieren en zorgen er voor dat de vennootschap zo snel mogelijk wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat Oostland Partners digitaal indient kan een inschrijving soms wel binnen 3 uur na de oprichting hebben plaatsgevonden. Daarnaast zal de notaris voor u een aandeelhoudersregister maken. Snel inschrijven is belangrijk. Zolang een inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Een enig aandeelhouder wordt kenbaar gemaakt in de Kamer van Koophandel. Ook als er twee aandeelhouders zijn en deze aandeelhouders zijn in gemeenschap van goederen gehuwd zal dat kenbaar gemaakt worden in de Kamer van Koophandel (een van beide zal dan als enig aandeelhouder worden genoemd in de KvK). Na inschrijving in de Kamer van Koophandel (het door haar aangehouden Handelsregister) ontvangt u het uittreksel uit het register waarop alle gegevens staan vermeld.