BEDRIJF & VERENIGING / STARTEN


Ondernemingsrecht
Als we Oostland Partners een 'zakelijk' kantoor noemen, doen we dat niet alleen maar omdat we gewend zijn recht op ons doel af te gaan. We zijn ook specialisten op zakelijk gebied. Op alle gebieden waar een onderneming maar mee te maken kan krijgen, vindt u bij Oostland Partners mensen met kennis van zaken. We komen over de vloer bij grotere en kleinere bedrijven; bij bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en bij tuinbouwbedrijven. Die brede scope leidt tot adviezen die meer hout snijden. Op die manier doen we als ‘zakelijk’ kantoor ook recht aan de slagvaardigheid die u van een adviseur verlangt.

Bij Oostland Partners vindt u specialisten over de volle breedte van het ondernemingsrecht. Denk aan oprichting en ontbinding van besloten vennootschappen, stichtingen, verenigingen en coöperaties of het bijeenroepen en begeleiden van aandeelhoudersvergaderingen. U kunt bij Oostland Partners de statuten laten wijzigen, maatschaps- en firmacontracten laten opstellen.

We komen bij grotere en kleinere bedrijven; bij bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en bij tuinbouwbedrijven. Die brede scope leidt tot adviezen die meer hout snijden.