ERVEN & SCHENKEN/ CODICIL

Codicil


Een codicil is een zelfgeschreven verklaring waarmee u zaken kunt regelen na uw overlijden. Het betreft uw wensen ten aanzien van uw begrafenis of crematie en het schenken van sieraden, kleding of meubelstukken na uw overlijden.

U kunt in een codicil geen geldbedragen, kunstvoorwerpen, schilderijen en verzamelingen vermaken. Daarvoor heeft u een testament nodig.

Wil een codicil geldig zijn dan moet aan een drietal vormvereisten
zijn voldaan:
u moet het stuk zelf schrijven (het mag dus niet getypt zijn of door een ander geschreven);
u moet het ondertekenen en
u moet de datum waarop u het opstelde erbij vermelden.

Verder is het goed te weten dat er een precieze beschrijving nodig is van hetgeen u wilt vermaken. Dus niet: “alle sieraden” maar “mijn witgouden ring met inscriptie “OO 4 april 2001”).

U kunt in een codicil geen geldbedragen, kunstvoorwerpen, schilderijen en verzamelingen vermaken.

Voor informatie over het in bewaring geven van het codicil en herroepen, kijk hieronder.

Het in bewaring geven van uw codicil


We raden u aan het codicil bij ons af te geven, zeker als u er uw wensen ten aanzien van begrafenis of crematie in heeft opgenomen. U krijgt dan uiteraard van ons een kopie mee om zelf te houden. Wij bergen het codicil op bij uw laatste testament. Daarmee voorkómt u de situatie dat een codicil dat u ergens thuis of in een kluisje bij een bank bewaart, onverhoopt niet tijdig wordt gevonden. Vanzelfsprekend bent u hierin volkomen vrij; u kunt ook een naaste informeren dat u een codicil heeft opgesteld en aangeven waar u het bewaart. Wilt u uw codicil herroepen dan kan dat overigens zonder formaliteiten: u kunt gewoon de tekst (laten) vernietigen (en uw kopie indien van toepassing). Indien u dat wenst schrijft u een nieuwe verklaring. Houdt u zich dan wel opnieuw strikt aan de vormvereisten voor het opstellen van een codicil.