ERVEN & SCHENKEN/ ESTATEPLANNING

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Met het afwikkeling van nalatenschappen wordt iets heel anders bedoeld. Dit speelt ná overlijden en omvat alle kwesties die na overlijden moeten worden geregeld.

Bij estateplanning gaat het erom uw vermogen zo voordelig mogelijk over te laten gaan op de beoogde opvolgers. Met het oog hierop zal naast het opmaken van testamenten ook het doen van schenkingen bij leven of overdracht bij leven aan de beoogde opvolgers in ons contact aan de orde komen.

Ook als u geen kinderen heeft is estateplanning zinvol. De kunst is uw nalatenschap zoveel mogelijk te verkleinen (en zo het successierecht te beperken) zonder dat u enige concessie hoeft te doen wat leefstijl betreft. We adviseren graag over de verschillende mogelijkheden waarmee u dit kunt bereiken.

Laat uw vermogen zo voordelig mogelijk over gaan op de beoogde opvolgers.
Oostland Partners Notarissen is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Dat lidmaatschap is een keurmerk dat voor u een waarborg is voor optimale dienstverlening.