ERVEN & SCHENKEN/ ESTATEPLANNING

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u uw eigen nalatenschap verdeeld en afgewikkeld wilt hebben? Een nalatenschap afwikkelen doet u - gelukkig maar - niet elke dag. Er kan al gauw een jaar of langer mee gemoeid zijn. Het is ook iets dat veel vraagt van het organisatietalent van de nabestaanden, op een moment dat zij emotioneel nog sterk betrokken zijn bij het verlies van een dierbaar familielid. Het kost veel tijd en energie om bedrijven en instanties te benaderen die in kennis moeten worden gesteld.

Ook praktische zaken, zoals de opzegging van abonnementen, zijn helaas vaak geen kwestie van één brief of telefoontje. En tijd is niet de enige beperkende factor. Ook de afstand kan een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan erfgenamen die verspreid over Nederland of zelfs in het buitenland woonachtig zijn. Maar ook de spreekwoordelijke afstand die tussen nabestaanden bestaat of dreigt te ontstaan na een overlijden, kan het afwikkelen van een nalatenschap bemoeilijken.

Naast de afwikkeling van een nalatenschap informeren we u op deze pagina's over de keuze om een erfenis te accepteren of te weigeren en waaraan u bij die keuze zoal kunt denken, maar ook waarom u bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht nodig heeft, wat tot de taken van een executeur behoort en wanneer de aangifte successierecht binnen moet zijn bij de Belastingdienst.

Een erfenis accepteren of weigeren en waaraan moet u zoal denken bij die keuze.