TARIEVEN

All in tarieven. Altijd recht op een gratis (beveiligde) videocall (www.notarcam.nl) van 20 minuten of op kantoor van 20 minuten

Omschrijving Prijs
Hypotheekakte 677,60
Oversluiten Hypotheek (hyp en royement) 873,90
Leveringsakte 775,83
Verzorgen inschrijven koopovereenkomst 254,00
Hypotheek & levering 1.410,45
+ opmaken koopovereenkomst 313,15
+ samenlevingsovereenkomst 459,00
en twee testamenten 692,00
Akte van verdeling 905,15
Royementsakte (in combinatie met) 193,92
Royementsakte (los) 332,62
Legalisatie (per handtekening) 47,50

BELANGRIJK OM TE WETEN

De nota van de legalisatie dient direct te worden voldaan. U kunt op ons kantoor contant of per pin betalen.

Deze tarieven gelden voor koop/verkoop met tussenkomst van een ter goede naam en faam bekend staande makelaar. Financiering (hypotheek) geschiedt door een reguliere in Nederland opererende financieringsmaatschappij (bank/verzekeraar) die onder onder controle staat van de daartoe bevoegde overheidsinstanties. Er is geen sprake van een verkoop uit een erfenis of door een (personen) vennootschap/curator/bewindvoerder/executeur. Door het notariskantoor hoeven geen erfdienstbaarheden/kwalitatieve bedingen en/of andere bedingen, zoals terugkooprecht(en), meerwaardeclausules te worden uitgewerkt.

Indien de door u aangevraagde hypotheek wordt verzorgd door AEGON kan het zo zijn dat zij 2 hypotheekrechten in 1 akte willen vestigen. Een voor uw lening en een voor wellicht in de toekomst nog te verstrekken gelden (een zgn. verhoogde inschrijving). Als dit laatst e het geval is zullen er aanvullende kosten worden gerekend om de gebruikelijke 2 hypotheekrechten vast te leggen. Deze kosten bedragen € 112,- incl btw.

Voor het geval u vragen heeft over uw rechten en plichten bij de aankoop van de woning downloadt u dan de bijbehorende informatiefolder bij.

Al onze tarieven zijn all-in prijzen, bij ons kantoor geen verborgen kosten. Indien u dat wenst heeft u, aanvullend op de bovenstaande dienstverlening, recht op een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten via NOTARCAM (vidyo/ beveiligde videocall) over het familierecht (testament, besparing erfbelasting etc.) anders 15 minuten op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs. We hebben "koopavond" op de woensdagavond. Videocall? Kijk op www.oostlandpartnersnotarissen.nl of www.notarcam.nl en plan zelf een afspraak in op het tijdstip dat u goeduitkomt.

Bij Oostland partners verlenen wij full-service en houden wij u tussentijds op de hoogte van de gang van zaken. Een aantal voorbeelden van onze service:

  • Wij streven er naar u een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie te bieden.
  • Tijdens de behandeling van uw dossier zullen wij regelmatig naar u terugkoppelen, zoals bij ontvangst van stukken.
  • Indien u dit wenst, ontvangt u uw stukken per post, en niet via email.
  • U krijgt alle gelegenheid (zowel telefonisch, schriftelijk, als bij het passeren) om uw vragen te stellen.
De ondertekening van de akte(n) vindt plaats op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs bij de notaris. Als tijdens de behandeling van het dossier wordt vastgesteld dat een dossier dat in eerste instantie als "standaard" werd beschouwd, gedurende de behandeling wijzigt naar "niet" standaard zullen wij u dit tijdig en tussentijds melden.

(Verdere) kadastrale tariefswijzigingen voorbehouden. Door onze offerte te accepteren verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en bekend te zijn met de inhoud daarvan. Op onze dienstverlening zijn de regels van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. Deze offerte dient binnen 72 uur na uitgifte te worden geaccepteerd , anders komt de offerte te vervallen.

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Wij bieden alle notariële werkzaamheden op het gebied van onroerend goed recht, familierecht en ondernemingsrecht.

  • Oostland Partners, Oostersingel 1, 2651 VX Berkel en Rodenrijs
  • Tel (010) 511 3866
    Fax (010) 511 65 32
  • info@oostlandpartners.nl