FAMILIEZAKEN / SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

Samenlevingsovereenkomst


Bij samenwonenden die niet gehuwd zijn en die ook niet geregistreerd zijn als partner kan een samenlevingscontract zorg en zekerheid aan elkaar verschaffen. Het gaat om zorg en zekerheid tijdens de samenwoning, bij het beëindigen ervan en bij overlijden van één van beiden.

Wat kan er geregeld worden in een samenlevingscontract?

  • vastleggen van wie welke goederen zijn
  • vastleggen of jullie vorderingen op elkaar hebben
  • regelen van de kosten van de huishouding: wat zien jullie als gemeenschappelijke kosten en hoe worden de gemeenschappelijke kosten betaald?
  • regelen dat premies voor overlijdensrisicoverzekeringen privéschulden zijn van de begunstigde (in verband met de besparing van erfbelasting)
  • verzorgingsregelingen zoals een verblijvingsbeding (hierdoor kunnen gemeenschappelijke goederen bij een overlijden zonder erfbelasting bij de langstlevende terecht komen)


Een samenlevingscontract heeft de volgende gevolgen:

  • het contract doet jullie erfrechtelijk van status veranderen: kinderen kunnen eventueel een testament ten behoeve van de langstlevende partner niet meer aantasten
  • het contract doet jullie eveneens op pensioengebied van status veranderen, vaak ontstaat alleen met een notarieel verleden samenlevingscontract recht op partnerpensioen
  • het contract heeft invloed op jullie fiscale status; voor de erfbelasting wordt meestal na zes maanden het 'echtgenotentarief' van toepassing en de 'echtgenotenvrijstelling'
  • als de woning van één van jullie is kan worden geregeld dat de ander bij het einde van de samenwoning niet op straat kan worden gezet en kan een eventuele herinrichtingsvergoeding worden bepaald.