FAMILIEZAKEN / SCHEIDEN


Dienstverlening na (echt)scheidingMocht u betrokken zijn in een echtscheiding of verbreking samenwoning, dan kunnen wij u van dienst zijn.
Soms zal dat zijn voor het opstellen van nieuwe testamenten omdat u uw ex-partner niet meer als erfgenaam wenst aan te wijzen.
Vaak zal het ook zijn voor het opstellen van een akte van verdeling.

In een akte van verdeling kan worden geregeld dat de gezamenlijk in eigendom toebehorende woning op naam wordt gesteld van de partij die in de woning blijft wonen. Diegene neemt dan meestal ook de hypotheek over. Dat wordt in de akte ook vastgelegd.

In een akte van verdeling kan worden geregeld dat de gezamenlijk in eigendom toebehorende woning op naam wordt gesteld van de partij die in de woning blijft wonen.

Voor het opstellen van een akte van verdeling vragen wij u de volgende documenten (in kopie) aan te leveren:

  • Het echtscheidingsconvenant;
  • Het echtscheidingsvonnis;
  • Het bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de Burgerlijke Stand;
  • Het eigendomsbewijs van de woning;
  • De hypotheekakte;
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Indien nodig: akte ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wij zijn u graag van dienst!