FAMILIEZAKEN / VOOGDIJ

De benoeming van een voogd gebeurt door de rechter, tenzij de ouders in een testament een voogd benoemen. Dan komt de rechter er in feite niet meer aan te pas omdat de ouders al hebben bepaald bij wie het kind terecht komt (of op zijn minst wie er voor moet zorgen dat het kind een nieuw thuis krijgt). Het ligt voor de hand dat u degene(n) die u tot voogd wilt benoemen daarover vooraf spreekt. U kunt een broer of een zus voor de voogdij benaderen maar u mag ook buiten uw familiekring gaan.

Vaak vindt men kinderen van 18 jaar (dan ben je in Nederland volwassen) nog wat jong om zelf over hetgeen u naliet te beschikken. De rol van voogd loopt dan door in die van bewindvoerder tot een leeftijd van uw keuze (21/23 jaar etc). Dit bewind moet u dan wel regelen in uw testament. Dat kan niet (!)bij het gezagsregister gebeuren.

Het ligt voor de hand dat u degene(n) die u tot voogd wilt benoemen daarover vooraf spreekt. U kunt een broer of een zus voor de voogdij benaderen maar u mag ook buiten uw familiekring gaan.